Betty Engholm

Skulpturgruppe, 2000

LYT TIL PEDER RASMUSSEN FORTÆLLE OM VÆRKET
Betty Engholm, Skulpturgruppe, 2000
Nytorv

Foto: CLAY Keramikmuseum

OM VÆRKET

Keramiker og billedhugger Betty Engholm har en særlig sans for at give et udtryk eller en følelse form gennem sine skulpturer. Selv, når menneskekroppen er stærkt reduceret til stort set kun at være en torso eller et hurtigt skitseret ansigt, formår hun at give selve essensen af en følelse form.

I denne skulpturgruppe med tre figurer siger den ene noget direkte, næsten truende ud i gruppen, den anden sidder stum og indesluttet med korslagte ben, mens den tredje åbent vender sig frem mod de to andre. Vi observerer, hvad der sker mellem de tre figurer, bemærker dynamikken mellem dem, og spekulerer måske over, hvad der er på færde.

Engholm benytter en særlig modelleringsteknik, når hun bygger sine skulpturer op. Hun kalder det haletudseteknik. Det vil sige, at hun bruger klumper af ler, der formes som haletudser, som trykkes sammen, efterhånden som hun bygger formen op. Teknikken gør det muligt at arbejde med ret store formater som alligevel er lette. Samtidig betyder teknikken, at hun kan arbejde utvunget og vekslende med både skarpe kanter og organiske former i én og samme skulptur. Overfladen efterlades vibrerende og levende i sin struktur.

Netop sanseligheden er et gennemgående tema for Engholm, der inspireres af naturens skønhed, årstidernes skiften og landskabets cykliske rytme.

Betty Engholm var en del af keramikergruppen Clay Today. Gruppen ønskede at give keramikken en plads i kunstens historie på lige fod med andre kunstarter. De var blandt andet initiativtagere til etableringen af keramikmuseet i Middelfart, der åbnede i 1994. Efter en omfattende udbygning skiftede det i 2015 navn til CLAY Keramikmuseum – en reference til netop ildsjælene bag Clay Today-gruppen.

Betty Engholm, Skulpturgruppe, 2000
Stentøj, tre skulpturer, 70 x 80 cm., 63 x 40 cm. og 70 x 60 cm.
CLAY Keramikmuseums samling

Nytorv
Betty Engholm, Skulpturgruppe, 2000

Foto: CLAY Keramikmuseum