Hesselholdt & Mejlvang

Stack of Skin Colored Flags, 2017

LYT TIL PEDER RASMUSSEN FORTÆLLE OM VÆRKET
CLAY’s park

Foto: Ole Akhøj

OM VÆRKET

Seks kraftige relieffer ligger lagvis ovenpå hinanden. Hvert enkelt relief er en afstøbning af Dannebrog, men de rød-hvide farver er byttet ud med en skala af ‘hudfarver’, fra lys til mørk. Kunstnerduoen Hesselholdt & Mejlvang er optaget af, hvordan hudfarver kategoriseres og omtales i vores samfund, og de har skabt et værk, der bidrager til debatten om identitet, fællesskaber, nationalisme og dominans.

I værkets skala af hudfarver sker en bevægelse fra det øverste lyse lag til det nederste mørke lag. Kun det øverste, lyseste lag fremstår i sin helhed, og dominerer derfor udtrykket. Men faktisk er værket konstrueret således, at de enkelte flagrelieffer ikke er fastlåste i deres position, men kan flyttes rundt. De kan for eksempel placeres i en anden rækkefølge, så en anden farve bliver dominerende, eller de kan fordeles ud på jorden, så alle flag og farver fremstår lige. Eller de kan kastes hulter-til-bulter ind i en stor bunke ved et tilfældighedsprincip. Værkets udtryk er dermed formbart og giver mulighed for at vende symbolikken på hovedet.

I opstillingen her er fællesskabet tydeligvis sat under pres. Men hvilket fællesskab? Ofte er vi meget fastlåste i at tænke på fællesskaber ud fra vores nationale herkomst. Men hvis alle  mennesker, uagtet deres nationalitet og etnicitet, gennem deres hudfarve er repræsenteret i dette værk, hvad er det så for et fællesskab, der fejres her?

Med disse spørgsmål åbner værket for refleksioner omkring, hvad der definerer vores fællesskaber, og hvordan demokratiske principper og hierarkier fungerer i vores verden.

Hesselholdt & Mejlvang
Stack of Skin Colored Flags, 2017

Stentøjsfajance, 42 x 76 x 55 cm
CLAY Keramikmuseums samling

Donation fra A. P. Møller Fonden

SE VÆRKET

Film: CLAY Keramikmuseum og Tommerup Keramiske Værksted, 2017

CLAY’s park

Foto: Ole Akhøj