Ulla Viotti

To the Memory of our History, 1997

LYT TIL PEDER RASMUSSEN FORTÆLLE OM VÆRKET
CLAY’s park

Foto: Ole Akhøj

OM VÆRKET

Den todelte skulptur er bygget op af røde mursten, som er sort-sodede efter kulbrænding. Værket består af to dele, der ligner hinanden men ikke er helt ens, idet ornamenteringen er forskellig. Værket kan give associationer til ruiner efter ældre bygninger med gesimser og trappegavle, og det er næsten som om, det hvisker fortællinger fra fortiden.

Skulpturen er oprindeligt produceret til en jubilæumsudstilling til markering af 350 årsdagen for fredsforhandlingerne efter Trediveårskrigen (1618-1648) i en tyske by Osnabrück. Udstillingen omfattede kunstnere fra de lande, der i 1648 havde deltaget i de afsluttende forhandlinger af fredsaftalen, og den svenske keramiker Ulla Viotti var inviteret som repræsentant for Sverige.

Med denne skulptur har Viotti ønsket at vise den splittelse, krigen medførte, men måske også de fællestræk der fandtes mellem parterne på hver sin side af krigen. Derfor består den af to lignende men adskilte dele, ligesom den har stærke referencer til europæiske arkitekturtraditioner.

Viotti har skabt flere værker med mursten som det primære materiale, og hun er kendt for at arbejde i monumentale formater, der placerer sig i feltet mellem arkitektur og skulptur. Bag sig har hun et 30-årigt langt samarbejde med Petersen Tegl A/S, som har inspireret hende til adskillige værker, heriblandt To the Memory of our History. Det sønderjyske teglværk har doneret murstenene til dette værk såvel som til adskillige andre af Viottis murstensværker.

Ulla Viotti
To the Memory of our History, 1997

Tegl, 240 x 112 x 100 cm
Tilhører Ulla Viotti

CLAY’s park

Foto: Ole Akhøj