Charles (Chuck) E. Wissinger

25-øre relieffet, 1990

LYT TIL PEDER RASMUSSEN FORTÆLLE OM VÆRKET
CLAY’s park

Foto: Ole Akhøj

OM VÆRKET

De røde hulmursten er forvandlet til et relief, der oprindeligt var tænkt til indmuring i en bygningsfacade. Relieffet er skabt af den amerikanske keramiker Chuck (Charles) Wissinger i forbindelse med det første symposium på det daværende Tommerup Teglværk, arrangeret af Clay Today-gruppen. Clay Today var en dansk keramikergruppe, der satte skub i det danske keramikermiljø omkring 1990, og i som øvrigt var initiativtagere til etableringen af CLAY Keramikmuseum i 1994.

Det overordnede tema for symposiet var rumkunst og keramikkens evner til at spille sammen med arkitektur. Wissinger købte murstenene på teglværket og skabte herefter et værk, der i høj grad relaterede sig til temaet. Overfladen af relieffet er bearbejdet og modelleret, mens leret stadig er vådt og formbart. Der er foretaget rytmiske bortskrabninger, hvilket skaber et mønster i relieffet. Relieffet kan opleves som et helt landskab, hvor regn og erosion har formet bakker og dale, med floder, der snor sig som dekorative mønstre på bunden.

Efter et besøg i Norge var Wissinger i en periode meget optaget af norrøn vikinge- og middelalderakitektur, hvilket nok har inspireret til relieffets ornamentik.

Wisingers værk er et af de første i CLAY Keramikmuseums egen samling.

Charles (Chuck) E. Wissinger (USA/Canada)
25-øre relieffet, 1990

Tegl, 116 x 139 x 12 cm
CLAY Keramikmuseums samling

Clay Today donation

CLAY’s park

Foto: Ole Akhøj